drummer AJAZZGO2017

Sông Nhịp điệu Tracks Phiên bản 2.0 vừa được phát hành.

 

Thay đổi chính

  1. thiết kế đồ họa đơn giản
  2. Đáng kể giảm giá cả, bây giờ với 20 bao gồm tải
  3. Cải thiện Tìm kiếm Thiết kế
  4. Giới thiệu In-xây dựng Hướng dẫn viên trong tất cả các ngôn ngữ được hỗ trợ
  5. Thêm tùy chọn để lưu các bản nhạc mà không cần tải
  6. Thiết bị đo đạc xem trước thêm vào thông qua các đoạn âm thanh tải về
  7. Thêm Set-danh sách chuyển hướng

không đổi

  1. sắp xếp của bạn, trong ngôn ngữ của bạn, được thiết kế cho thiết bị của bạn.
  2. sắp xếp âm thanh Trống Alive lớn