paul desmond

”Att skriva är som jazz. Det kan läras, men det kan inte läras ut ”.
– Paul Desmond

Timing, rytm och frasering är alla viktiga delar av vår musikalitet. De måste läras. Missar aldrig ett tillfälle att spela med andra musiker – för att uppleva sin musik. I ditt woodshedding mätta dig med stora rytmer .

Förbättra din #musicpractice med #SongRhythmTracks på alivedrumming.com