Alive Drumming memberikan lesen untuk mencampur semula trek. Iaitu, anda boleh mengambil Song Rhythm Trek audio, bercampur dengan kandungan anda sendiri, dan menjual yang campuran kerja-kerja anda sendiri tanpa membayar yuran untuk Alive Drumming.

Drumming Alive melarang jualan semula atau pengedaran semula yang un-campuran , asal  Tracks Song Rhythm . Anda tidak boleh menjual atau memberikan sebarang litar ini melainkan anda campuran mereka ke dalam sekeping kreatif baru kerja.

Drumming Alive menghargai pengiktirafan seni tetapi tidak memerlukan pengiktirafan dalam kerja-kerja remixed anda. Anda tidak perlu untuk mengaitkan Drumming Alive untuk trek irama dalam kerja-kerja asal remixed anda tetapi jika anda ingin untuk memudahkan menambah, “trek irama dibekalkan oleh Alive Drumming (c)” dan termasuk sebutan mengenai laman web ini.