Alive Trống cấp giấy phép pha trộn các bài hát của mình. Nghĩa là, bạn có thể đi Sông Nhịp điệu Tracks âm thanh, trộn với nội dung của riêng bạn, và bán chỗ đan xen như công việc của riêng bạn mà không phải trả một khoản phí để Alive Trống.

Trống Alive cấm bán lại hoặc phân phối lại của nó un-hỗn hợp , ban đầu  Tracks Sông Nhịp điệu . Bạn không thể bán hoặc cho đi những bài hát, trừ khi bạn trộn chúng thành một mảnh sáng tạo mới của công việc.

Trống Alive đánh giá cao ghi công nghệ nhưng không yêu cầu ghi công các công trình phối lại của bạn. Bạn không cần phải thuộc tính Trống Alive cho ca khúc nhịp điệu trong tác phẩm gốc remix của bạn, nhưng nếu bạn muốn để làm hài lòng thêm, “nhịp điệu bài hát được cung cấp bởi Alive Trống (c)” và bao gồm một tham chiếu đến trang web này.