Şarkı formu kavramına dayanır her şarkı bir müzik formu veya yapı etrafında oluşturulmuştur. Popüler şarkı sıklıkla bir şarkı için bir temel olarak basit formlar seçer ancak formların yanı daha karmaşık olabilir.

Şarkı formu (yapı) üzerinde iyi bir referans Wikipedia makalesi vardır   https://en.wikipedia.org/wiki/Song_structure

Hayatta Davul şarkı formunu tarif etmek kolay ve en güvenilir yöntemlerle sunmak istiyor ve onu tanımlayan ve şarkı formlarını kullanarak alır yaklaşım terimini, “Şarkı Formu” kullanır.

ne tercih ise 4 ‘| 4 | | 4 Şarkı Formu böyle ’16 -bar Telden’, veya (ii) ‘4 sopa gösterimi’ eşdeğer’ olarak hem (i) geleneksel adları kullanarak seçilmesini sağlar.

Canlı Davul adlı ilgili detaylı bilgi için Şarkı Rhythm Tracks mobil uygulaması ve Şarkı Formları sayfasını görmek tanımlamada esneklik var  Şarkı Ritim Parçalar

Size sağlanan seçenekler mobil uygulamanın “kullanıcı tanımlı” Şarkı Formları ile kullanmak istediğiniz muhtemeldir, ve (ii) popüler melodileri, bir kullanıcı katkısıyla Şarkı formu ararken sadece herhangi Şarkı Formu hakkında açıklayan (i) içerir yine mobil uygulama içindeki o şarkı. paylaşılan Bunların on binlerce şimdi vardır.