Chistmas TuneBook Sample Page

Đây là một songbook tuyệt vời của Paul Hardy của Carols Giáng sinh nổi tiếng phát hành theo Giấy phép Creative Commons “Thuộc tính phi thương mại Chia sẻ tương tự” giấy phép (c) 2012

PDFhttps://alive-drumming.org/wp-content/uploads/2018/12/pgh_xmas_tunebook-2018-12.pdf

Những gì chúng ta thích quá nhiều là định dạng là rất tối thiểu và thẳng về phía trước, với một giai điệu đơn giản như các văn bản, biểu tượng âm và một câu duy nhất của lời bài hát. Tuyệt vời cho hát rong hoặc phát triển sự sắp xếp của chính mình. Hơn thế nữa, họ in đẹp như họ không quét nhưng các tài liệu typeset.

Nhờ đi đến Paul Hardy để phát triển chúng. Kiểm tra trang của mình để biết thêm chi tiết và có những đóng góp –

Có sẵn tại trang web của Paulhttp://www.pghardy.net/concertina/tunebooks/index.html

Giáng sinh vui vẻ