Αν δεν περιλαμβάνουν ήδη ένα συγκεκριμένο ρυθμό, θα θέλαμε να συνεργαστεί με έναν ντράμερ να το συμπεριλάβουμε. Αυτό περιλαμβάνει την κατασκευή υψηλής ποιότητας ηχογραφήσεις του drumming σε πολλαπλές ρυθμούς συμπεριλαμβανομένων των πολλαπλών λήψεων και γεμίζει χρησιμοποιούνται στη ανάκαμψης. Η εγγραφή ήχου θα αναλυθεί για τον εντοπισμό, όπου λαμβάνουν χώρα οι διάφορες πτυχές και το επίπεδο προτίμησης του κάθε εμφάνιση. Αυτή είναι η βάση για Alive Drumming να ενσωματωθούν πρόσθετα ρυθμούς στο τους κομμάτια τραγούδι Rhythm . Αν είστε ένας ντράμερ και έχει ένα ρυθμό που θα θέλατε να εκπροσωπούνται στείλτε email feedback@alive-drumming.org