Όλες οι μουσικοί!    Νέα Μουσικοί? Οι έμπειροι μουσικοί? Μεγάλη Μουσικοί?

Πραγματικά, κάθε μουσικός συμπεριλαμβανομένων πιανίστες, κιθαρίστες, Χορν παίκτες, Τραγουδιστές και ακόμη Τυμπανιστές.

Τα κομμάτια μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την πρακτική, την απόδοση και την κοπή ενός απελευθέρωσης.

Για να μάθετε περισσότερα για το όφελός τους στην πράξη , χρησιμοποιώντας το τραγούδι Rhythm Tracks app, δείτε το άρθρο ειδήσεων,  «Η υπεροχή του ρυθμού στην λαϊκή μουσική» .