Τα κομμάτια είναι διαθέσιμα μέσω του Apple iOS εφαρμογή για κινητά και προσεχώς θα διατίθεται μέσω Android κινητά.

Οι τεράστιες παραλλαγές των μορφών του τραγουδιού και τους ρυθμούς διαθέσιμα νοούνται τα παραδοσιακά κανάλια διανομής ήχου αρχείο του iTunes και το Amazon δεν ταιριάζει αυτό το νέο μέσο του τραγουδιού ρυθμού κομματιών .

Ειδικότερα, η Amazon και iTunes δεν φιλοξενήσουν την πρόσθετη βοήθεια που απαιτείται για την μουσικού για να επιλέξετε το κατάλληλο κομμάτι.

Alive Drumming δεν έχει σχέδια για την αγορά αυτών των κομματιών κληρονομιά μέσα όπως CD ήχου ή ταινίας DAT.