Τα κομμάτια SongForm Rhythm Alive Drumming της παρέχονται χωρίς αντήχηση (γνωστός και ως «στεγνό»).

Προσπαθούμε να κάνουμε iOS app της Apple μεταξύ των εφαρμογών ήχου μας (ΙΑΑ) συμβατό. Όταν είναι, θα είστε σε θέση να χρησιμοποιούν άλλες, 3rd party app για να προσθέσετε αντήχηση στο ακουστικό. Δείτε αυτό το βίντεο από το YouTube για ορισμένα από αυτά σε δράση.