Alive Drumming tar personvern på alvor. Vi er forpliktet til aktivt å beskytte personvernet til våre kunder ved å ikke lagre personlig informasjon med mindre det er absolutt nødvendig, og bør det være tilfelle, vil det alltid være beskyttet av sterk kryptering. Vi vil aldri selge eller på annen måte avsløre noen personlig, privat eller konfidensiell informasjon vi har på andre.