HillyEdding

En unik arrangør gir mye rytmisk støtte for lite pris – det har aldri vært enklere eller raskere trommerytme arrangør som dette. Jeg elsker de hundrevis av flotte rytmer.

– Hilly, Tokyo