Alive Drumming tar personvern på alvor.

Vi vil aldri selge eller på annen måte avsløre noen personlig, privat eller konfidensiell informasjon vi har på andre.

Vi er forpliktet til aktivt å beskytte personvernet til våre kunder ved å ikke lagre personlig informasjon med mindre det er absolutt nødvendig, og bør det være tilfelle, vil det alltid være beskyttet av sterk kryptering.

Våre mobile Apps ikke passerer noen informasjon til våre andre enn navnet på lydsporet bedt servere, og rytmen og formen av en sangtittel og bare når det er delt ved å trykke på ‘dele’.