Vi støtter alle de populære, essensielle sangformer av navn – 12 takters blues, 16 bar melodier, 32-bar A1A2 og 32-bar AABA, og ca 30 andre mindre vanlig også ved navn . Listen er økende! Vi støtter også identifisere disse samme sangen skjemaer med  pinne notasjon . Dette angir ganske enkelt seksjonslengder i stolpene, for eksempel ‘8 | 8/8 | 8’, hvor ‘ bro ‘ seksjoner er forutgått av en ‘/’ i stedet for ‘|’.

I tillegg støtter vi brukerdefinerte sangformer ved hjelp av pinnen notasjon, gjentas, og konkatenering av opptil fire (4) deler . Dette gjør det mulig for en virkelig stor fleksibilitet når kombinert med mulighet for å legge til en innledning og avslutning delen. Se denne brukerhåndboken for mer informasjon,   Tracks SongForm Rhythm .