Sporene er tilgjengelig via Apple iOS Mobile App, og vil senere bli tilgjengelig via en Android-mobil.

De enorme permutasjoner av sangformer og rytmer tilgjengelige midler de tradisjonelle lydfil distribusjonskanaler i iTunes og Amazon ikke passer dette nye mediet for Song rytmespor .

Spesielt gjør Amazon og iTunes ikke plass til ekstra bistand som er nødvendig for musikerens å velge riktig spor.

Alive Drumming har ingen planer om å markedsføre disse sporene på gamle medier som lyd-CDer eller DAT tape.