Alive Drumming beviljar licens att mixa dess spår. Det vill säga, du kan ta Song Rhythm Tracks audio, blanda med ditt eget innehåll och sälja den mix som ditt eget arbete utan att betala en avgift till Alive Drumming.

Alive Drumming förbjuder återförsäljning eller omfördelning av dess un-mixed , ursprungliga  Song Rytm Spår . Det går inte att sälja eller ge bort dessa spår om du inte blanda dem till en ny kreativ arbete.

Alive Drumming uppskattar konstnärlig attribution men kräver inte skrivning i ditt remixade verk. Du behöver inte tillskriva Alive Drumming för rytmen spår i din remixed ursprungliga arbete men om du vill lägg till ”rytm spår som tillhandahålls av Alive Drumming (c)” och en hänvisning till denna webbplats.