Song form bygger på konceptet att varje sång har komponerats runt en musikalisk form eller struktur. Populär sång väljer ofta enkla former som en grund för en låt, men formerna kan vara mer komplicerat också.

En bra referens på låten formen (struktur) är den Wikipedia artikeln,   https://en.wikipedia.org/wiki/Song_structure

Alive Drumming vill ge dig de enklaste och mest tillförlitliga metoder för att beskriva låt formen och använder termen ”Song Form” för den strategi som det tar att identifiera och använda sång former.

Song Form gör för val med hjälp av både (i) traditionella namn som ’16 -Bar Tune’, eller (ii) ‘stick notation’ motsvarande ‘4 | 4 | 4 | 4’ om det är vad du föredrar.

För fullständig information om Alive Drumming s Song Rhythm Tracks mobil app och det är flexibiliteten att identifiera Song Forms se sidan  Song Rytm Tracks

Dina alternativ inkluderar (i) beskriver bara om någon Song Form du sannolikt att vilja använda med ”användardefinierade” Song formulär i mobilappen och (ii) för populära låtar, söka efter en användar bidragit Song Formulär för den låten, igen inom mobilappen. Det finns nu tiotusentals dessa delas.