BW-jazz-drummer

ประเภทตัวอย่าง

 

 

 

 

ด้านล่างนี้เป็นตัวอย่างของ

  1. เพลงโชว์ – เหล่านี้มีการแสดงที่ทำโดยใช้เพลงจังหวะเพลง
  2. ตัดต่อเพลงจังหวะ Tracks – ไฟล์เหล่านี้อยู่ในรูปแบบเดียวกับที่ส่งไปยังปพลิเคชันมือถือ

ถ้าคุณได้แสดงแทร็คที่คุณต้องการที่จะได้รับการรวมอยู่ในรายการนี้โปรดส่งอีเมลไปยังfeedback@alive-drumming.org

การจัดแสดงเพลง

– เร็ว ๆ นี้.

ตัดต่อเพลงเพลงจังหวะ

กรุณาตรวจสอบยังมีชีวิตอยู่กลองของตัวอย่าง เพลงจังหวะ Tracksด้านล่างในรัฐของพวกเขาไม่ได้ตัดต่อ กับ App มือถือมีนับล้านพร้อมสำหรับการเลือกครอบคลุมความหลากหลายของ SongForms และจังหวะรวมถึงการเลือกใช้เครื่องมือ ด้านล่างไฟล์ที่มีการเข้ารหัสทั้งใน .mp3 (MPEG 3) หรือ .m4a (MPEG 4 เสียง) รูปแบบ ปุ่มเล่นเบราว์เซอร์ที่ฝังตัวอาจไม่ทำงานเนื่องจากความไม่ลงรอยกันระหว่างรูปแบบของไฟล์และแพลตฟอร์มระบบเบราว์เซอร์ / การดำเนินงาน อย่างไรก็ตามการเชื่อมโยงดาวน์โหลดควรจะทำงานเสมอ เห็นนี้หน้าสำหรับข้อมูลทางเทคนิคเพิ่มเติมและเลือกเบราว์เซอร์ที่รองรับสำหรับเสียง HTML5 ฝังตัว

เพลงจังหวะเพลงได้รับการคัดเลือกที่ดีที่สุด, การจัดการและเล่นโดยใช้ของเราทุ่มเทปพลิเคชันมือถือ แทร็คที่อยู่ด้านล่างแทนคุณภาพของเสียงของเราแต่ไม่มากมายหลากหลายของจังหวะและรูปแบบดนตรี


SongForm : แนะนำ 4 บาร์ตามด้วย 4 นะจ๊ะ 32 บาร์ A1A2 (16 | 16) มี 4 บาร์สิ้นสุด

จังหวะ : ถึง 8 แนชวิลล์ ‘ข้าม’ ที่ 180 ครั้งต่อนาที

ดาวน์โหลดไฟล์


SongForm : 6 นะจ๊ะ 16 บาร์ปรับแต่ง (4 x 4 บาร์วลี) ที่ดีสำหรับทุก 16 บาร์เพลงบลูส์

Rhythm : การแกว่งที่ 16 แนชวิลล์ร่องฮิปฮอปกับบ่วงและขี่ที่ 100 ครั้งต่อนาทีด้วยนะจ๊ะกลางเพิ่มพลังงาน

ดาวน์โหลดไฟล์


SongForm : แนะนำ 8 บาร์ตามด้วย 2 นะจ๊ะ 32 บาร์ A1A2 (16 | 16) รูปแบบกับ 8 บาร์สิ้นสุด นี้จะพอดีกับเพลง 16 บาร์ยังค่อนข้างดี

จังหวะ : ตรงไปตรงจังหวะดนตรีแจ๊สที่ 8 แกว่งโดยใช้แปรงและ sticks ที่ 145 ครั้งต่อนาที

ดาวน์โหลดไฟล์


SongForm : แนะนำ 8 บาร์ตามด้วย 2 นะจ๊ะ 32 บาร์ A1A2 (16 | 16) รูปแบบกับ 8 บาร์สิ้นสุด นี้จะพอดีกับเพลง 16 บาร์ยังค่อนข้างดี

จังหวะ : ยิ่งที่ 16 จังหวะป๊อป“สายสลาย” ที่ 75 ครั้งต่อนาที

ดาวน์โหลดไฟล์


SongForm : 4 นะจ๊ะ 24 บาร์ AAB (8 | 8/8) รูปแบบ รูปแบบเพลงนี้เหมาะกับเพลง“เพลงของพ่อ”

จังหวะ : ยิ่ง 8, เย็น, หงุดหงิด Bossa ร็อคกับกลองเต็มรูปแบบที่ 140 ครั้งต่อนาที

ดาวน์โหลดไฟล์


SongForm : 4 นะจ๊ะ 36 บาร์ A1A2 (18 | 18) รูปแบบ

Rhythm : การแกว่ง 8 เร้กเก้เล่นขอบทอมและ Hi-หมวกที่ 160 ครั้งต่อนาที

ดาวน์โหลดไฟล์


SongForm : 6 นะจ๊ะ 12 บาร์ปรับแต่ง (3 x 4 บาร์วลี) กับ 4 บาร์สิ้นสุด นี้เป็นสิ่งที่ดีสำหรับการใด ๆ บลูส์ 12 บาร์

จังหวะ : เป็น 8 แกว่งสับบลูส์ที่ 100 ครั้งต่อนาที

ดาวน์โหลดไฟล์


SongForm : 6 นะจ๊ะ 16 บาร์ปรับแต่ง (4 x 4 บาร์วลี) กับ 4 บาร์สิ้นสุด นี้เป็นสิ่งที่ดีสำหรับการใด ๆ บลูส์ 16 บาร์หรืออื่น ๆ ที่เพลง 16 บาร์

จังหวะ : เป็น 8 แกว่งสับบลูส์ที่ 100 ครั้งต่อนาที

ดาวน์โหลดไฟล์


SongForm : แนะนำ 8 บาร์ติดตาม 3 นะจ๊ะ 68-AABC (16 | 16/16 | 20) รูปแบบ รูปแบบเพลงนี้เหมาะกับเพลง“วิธีที่คุณดูคืน”

จังหวะ : ถึง 8 4/4 แจ๊สที่ 210 ครั้งต่อนาที

ดาวน์โหลดไฟล์


SongForm : แนะนำ 4 บาร์ตามด้วย 4 นะจ๊ะ 32 บาร์ A1A2 (16 | 16) มี 4 บาร์สิ้นสุด

จังหวะ : Salsa Merengue Tipico ที่ 130 ครั้งต่อนาที

ดาวน์โหลดไฟล์


SongForm : แนะนำ 4 บาร์ตามด้วย 4 นะจ๊ะ 32 บาร์ A1A2 (16 | 16) มี 4 บาร์สิ้นสุด

จังหวะ : ฮาร์ดร็อค LA ที่ 85 ครั้งต่อนาที

ดาวน์โหลดไฟล์


SongForm : แนะนำ 4 บาร์ตามด้วย 4 นะจ๊ะ 32 บาร์ A1A2 (16 | 16) มี 4 บาร์สิ้นสุด

จังหวะ : Salsa Timba ที่ 200 ครั้งต่อนาที

ดาวน์โหลดไฟล์


SongForm : แนะนำ 4 บาร์ตามด้วย 4 นะจ๊ะ 32 บาร์ A1A2 (16 | 16) มี 4 บาร์สิ้นสุด

จังหวะ : Salsa พื้นบ้าน Guaguanco ที่ 102 ครั้งต่อนาที

ดาวน์โหลดไฟล์


SongForm : แนะนำ 4 บาร์ตามด้วย 4 นะจ๊ะ 32 บาร์ A1A2 (16 | 16) มี 4 บาร์สิ้นสุด

จังหวะ : Salsa bomba รวดเร็วที่ 230 ครั้งต่อนาที

ดาวน์โหลดไฟล์


SongForm : แนะนำ 4 บาร์ตามด้วย 4 นะจ๊ะ 32 บาร์ A1A2 (16 | 16) มี 4 บาร์สิ้นสุด

จังหวะ : แม้ร็อคที่ 8

ดาวน์โหลดไฟล์


SongForm : แนะนำ 4 บาร์ตามด้วย 4 นะจ๊ะ 32 บาร์ A1A2 (16 | 16) มี 4 บาร์สิ้นสุด

จังหวะ : Salsa คัมโมเดิร์น

ดาวน์โหลดไฟล์


SongForm : แนะนำ 4 บาร์ตามด้วย 4 นะจ๊ะ 32 บาร์ A1A2 (16 | 16) มี 4 บาร์สิ้นสุด

จังหวะ : แจ๊สสไตล์บัลลาดเรียบที่ 65 ครั้งต่อนาที

ดาวน์โหลดไฟล์


SongForm : แนะนำ 4 บาร์ตามด้วย 4 นะจ๊ะ 32 บาร์ A1A2 (16 | 16) มี 4 บาร์สิ้นสุด

จังหวะ : แกว่งที่ 16 ตามร่องหิน

ดาวน์โหลดไฟล์


SongForm : แนะนำ 4 บาร์ตามด้วย 4 นะจ๊ะ 32 บาร์ A1A2 (16 | 16) มี 4 บาร์สิ้นสุด

จังหวะ : Rumba ที่ 90 ครั้งต่อนาที

ดาวน์โหลดไฟล์


SongForm : แนะนำ 4 บาร์ตามด้วย 4 นะจ๊ะ 32 บาร์ A1A2 (16 | 16) มี 4 บาร์สิ้นสุด

จังหวะ : Salsa Mambo ที่ 236 ครั้งต่อนาที

ดาวน์โหลดไฟล์


SongForm : แนะนำ 4 บาร์ตามด้วย 4 นะจ๊ะ 32 บาร์ A1A2 (16 | 16) มี 4 บาร์สิ้นสุด

จังหวะ : แซมบ้ากับเคาะที่ 190 BPM

ดาวน์โหลดไฟล์


SongForm : แนะนำ 4 บาร์ตามด้วย 4 นะจ๊ะ 32 บาร์ A1A2 (16 | 16) มี 4 บาร์สิ้นสุด

จังหวะ : ศาลา Cha Cha (ละตินแจ๊ส) ที่ 135 ครั้งต่อนาที

ดาวน์โหลดไฟล์


SongForm : แนะนำ 4 บาร์ตามด้วย 4 นะจ๊ะ 32 บาร์ A1A2 (16 | 16) มี 4 บาร์สิ้นสุด

จังหวะ : Cha Cha ที่ 110 ครั้งต่อนาที

ดาวน์โหลดไฟล์


SongForm : แนะนำ 4 บาร์ตามด้วย 4 นะจ๊ะ 32 บาร์ A1A2 (16 | 16) มี 4 บาร์สิ้นสุด

จังหวะ : 16th ช้าตามร่องนมัสการที่ 65 ครั้งต่อนาที

ดาวน์โหลดไฟล์


SongForm : แนะนำ 4 บาร์ตามด้วย 4 นะจ๊ะ 32 บาร์ A1A2 (16 | 16) มี 4 บาร์สิ้นสุด

จังหวะ : ดิสโก้ชนะที่ 120 ครั้งต่อนาที

ดาวน์โหลดไฟล์


SongForm : แนะนำ 4 บาร์ตามด้วย 4 นะจ๊ะ 32 บาร์ A1A2 (16 | 16) มี 4 บาร์สิ้นสุด

จังหวะ : แม้ฟิวชั่นที่ 8 ที่ 100 ครั้งต่อนาที

ดาวน์โหลดไฟล์


SongForm : แนะนำ 4 บาร์ตามด้วย 4 นะจ๊ะ 32 บาร์ A1A2 (16 | 16) มี 4 บาร์สิ้นสุด

จังหวะ : Jazz Funk สนุกสุดเหวี่ยงที่ 75 ครั้งต่อนาที

ดาวน์โหลดไฟล์


SongForm : แนะนำ 4 บาร์ตามด้วย 4 นะจ๊ะ 32 บาร์ A1A2 (16 | 16) มี 4 บาร์สิ้นสุด

จังหวะ : แจ๊สโมเดิร์นที่ 120 ครั้งต่อนาที

ดาวน์โหลดไฟล์


SongForm : แนะนำ 4 บาร์ตามด้วย 4 นะจ๊ะ 32 บาร์ A1A2 (16 | 16) มี 4 บาร์สิ้นสุด

จังหวะ : Jazz ช้าวอลทซ์ที่ 86 ครั้งต่อนาที

ดาวน์โหลดไฟล์


SongForm : แนะนำ 4 บาร์ตามด้วย 4 นะจ๊ะ 32 บาร์ A1A2 (16 | 16) มี 4 บาร์สิ้นสุด

จังหวะ : LA ป๊อปแจ๊สเย็นที่ 92 ครั้งต่อนาที

ดาวน์โหลดไฟล์


SongForm : แนะนำ 4 บาร์ตามด้วย 4 นะจ๊ะ 32 บาร์ A1A2 (16 | 16) มี 4 บาร์สิ้นสุด

จังหวะ : LA ป๊อปแกว่งขี้ขลาดที่ 120 ครั้งต่อนาที

ดาวน์โหลดไฟล์


SongForm : แนะนำ 4 บาร์ตามด้วย 4 นะจ๊ะ 32 บาร์ A1A2 (16 | 16) มี 4 บาร์สิ้นสุด

จังหวะ : Mambo กับกลองเต็มรูปแบบที่ 150 ครั้งต่อนาที

ดาวน์โหลดไฟล์


SongForm : แนะนำ 4 บาร์ตามด้วย 4 นะจ๊ะ 32 บาร์ A1A2 (16 | 16) มี 4 บาร์สิ้นสุด

จังหวะ : แมมโบ้ที่มีกระทบต่างๆที่ 190 ครั้งต่อนาที

ดาวน์โหลดไฟล์


SongForm : แนะนำ 4 บาร์ตามด้วย 4 นะจ๊ะ 32 บาร์ A1A2 (16 | 16) มี 4 บาร์สิ้นสุด

จังหวะ : 3/4 เวลาคลาสสิกเพลงวอลทซ์ที่ 85 ครั้งต่อนาที

ดาวน์โหลดไฟล์


SongForm : แนะนำ 4 บาร์ตามด้วย 4 นะจ๊ะ 32 บาร์ A1A2 (16 | 16) มี 4 บาร์สิ้นสุด

จังหวะแนชวิลล์ป๊อปเพลงที่ 85 ครั้งต่อนาที

ดาวน์โหลดไฟล์


ก่อนปล่อยตัวอย่าง – สำหรับระยะเวลาที่ จำกัด


SongForm : 4 นะจ๊ะของแบบฟอร์ม AABA 32 บาร์มาตรฐาน

จังหวะ : ถึงวันที่ 16 รู้สึก Bossa ใช้เคาะและ sticks สำหรับ 6/8 เมตรที่ 80 ครั้งต่อนาที

ดาวน์โหลด Tagged MP3


SongForm : 4 นะจ๊ะของแบบฟอร์ม AABA 32 บาร์มาตรฐาน

จังหวะ : ถึงวันที่ 16 รู้สึก Bossa ใช้เคาะและ sticks สำหรับ 6/8 เมตรที่ 80 ครั้งต่อนาที

ดาวน์โหลด Tagged M4A


SongForm : 6 นะจ๊ะรูปแบบปรับแต่ง 16 บาร์

จังหวะ : แม้กระทั่งความรู้สึกที่ 8 Pop 9/8 เวลาการเล่นบนริมและขี่ที่ 85 ครั้งต่อนาที

ดาวน์โหลด Tagged mp3


SongForm : 4 นะจ๊ะของแบบฟอร์ม AABA 32 บาร์มาตรฐาน

จังหวะ : ถึง 8 Bossa ใช้แปรงที่ 70 ครั้งต่อนาที

ดาวน์โหลด Tagged M4A


SongForm : 4 นะจ๊ะของแบบฟอร์ม AABA 32 บาร์มาตรฐาน

จังหวะ : Cha Cha ใช้แปรงและขี่ที่ 110 ครั้งต่อนาที

ดาวน์โหลด Tagged mp3


SongForm : 16 นะจ๊ะรูปแบบปรับแต่ง 16 บาร์มาตรฐาน

จังหวะ : บลูส์โมเดิร์นฮาร์ดสับเปลี่ยนใช้ HiHats และขี่ที่ 120 ครั้งต่อนาที

ดาวน์โหลด Tagged mp3


SongForm : 16 นะจ๊ะรูปแบบปรับแต่ง 16 บาร์มาตรฐาน

จังหวะ : บลูส์โมเดิร์นฮาร์ดสับเปลี่ยนใช้ HiHats และขี่ที่ 120 ครั้งต่อนาที

ดาวน์โหลด Tagged M4A


SongForm : 16 นะจ๊ะรูปแบบปรับแต่ง 16 บาร์มาตรฐาน

จังหวะ : ง่ายสับเปลี่ยนบลูใช้ HiHats บางครั้งเปิดที่ 100 ครั้งต่อนาที

ดาวน์โหลด Tagged mp3