เรามีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ครอบคลุมทุกภูมิภาคประเทศภาษาและวัฒนธรรมกอดความหลากหลายของจังหวะเป็นสิ่งที่เราทุกคนเกี่ยวกับ ถ้าเรายังไม่ได้นำมาใช้กับคุณ แต่เราเกือบจะแน่นอนมีจุดมุ่งหมายเพื่อในอนาคตถ้าคุณต้องการที่คุณจะได้รับการสนับสนุนในขณะนี้ทำไมไม่ติดต่อเราได้ที่marketing@alive-dumming.org