pencil sketch of drummer

Nhận được chất lượng âm thanh hàng đầu, nhịp điệu sự ủng hộ cho các bài hát. Dễ dàng. Mau. trống này là còn sống, đó là chất lượng âm thanh vượt trội là, như là một cách dễ dàng lựa chọn và tạo setlist với các ứng dụng di động của chúng tôi.

Nhiệm vụ của chúng ta

Alive Trống nhằm mang lại thuận tiện, không tốn kém, chất lượng cao ủng hộ nhịp nhàng để một thế hệ nhạc sĩ bao gồm tất cả các nhịp cho tất cả các thể loại âm nhạc đại chúng , nhạc jazz, country, folk, latin, rock, và  mọi thứ khác ,! Thậm chí vô, chúng tôi đã không nghe nói về chưa! Chúng tôi mong muốn phục vụ mọi châu lục, quốc gia, và văn hóa. Nếu phong cách của bạn của âm nhạc là không được đại diện, và bạn muốn nó được và bạn chơi trống hãy liên hệ với chúng tôi tạifeedback@alive-drumming.org .

How We Started

Nếu bạn quan tâm đến những gì đã chúng tôi bắt đầu, hãy kiểm tra các bưu điện,  Tính ưu việt của nhịp điệu trong âm nhạc phổ biến