Trống Alive trọng quyền riêng tư cá nhân rất nghiêm túc.

Chúng tôi sẽ không bao giờ bán hoặc tiết lộ bất cứ thông tin cá nhân, tư nhân hoặc bí mật, chúng tôi giữ chặt người khác.

Chúng tôi cam kết chủ động bảo vệ sự riêng tư của khách hàng của chúng tôi bằng cách không lưu trữ bất kỳ thông tin cá nhân trừ khi nó là hoàn toàn cần thiết, và đó phải là trường hợp, nó sẽ luôn luôn được bảo vệ bởi mã hóa mạnh mẽ.

Ứng dụng di động của chúng tôi không vượt qua bất kỳ thông tin đến các máy chủ của chúng tôi không phải là tên của track âm thanh yêu cầu, và nhịp điệu và hình thức của một tên bài hát và chỉ khi nó được chia sẻ bằng cách nhấn ‘chia sẻ’.