HillyEdding

Một cải biên độc đáo cung cấp rất nhiều hỗ trợ nhịp nhàng cho chi phí ít – có bao giờ được một đơn giản hơn hoặc nhanh hơn trống nhịp điệu cải biên như thế này. Tôi yêu hàng trăm nhịp điệu tuyệt vời.

– Hilly, Tokyo