Οι ερωτήσεις του Τύπου

e-mail:  [email protected]

Δείτε επίσης την σελίδα Τύπου

προβλήματα Ιστοσελίδα

e-mail [email protected]

προβλήματα εφαρμογής για κινητά

Ή τίποτα να κάνει με Alive Drumming δείτε φόρουμ μας:   forums.alive-drumming.org