Forum

fist grabbing pencils

Buat akaun anda dan turut serta dalam. Forum kami meliputi topik-topik seperti

Alive laman web Drumming ini

Komen, Permintaan, Masalah, Idea untuk Alive Drumming Laman Web.

Borang lagu

Pengenalan, klasifikasi dan analisis bentuk muzik, terutamanya seperti yang digunakan oleh Tracks Song Rhythm Alive Drumming ini.

Tracks lagu Rhythm

Lagu Rhythm Trek – dari Alive Drumming. Ini termasuk konsep Tracks Song Rhythm, fail audio dan aplikasi.

Pengaturan Song

Meminta dan berkongsi perkiraan lagu di sini. Kongsi melalui Song Rhythm Trek iOS App dan memberikan nama trek dan / atau butir-butir saham dalam jawatan .


Gendang dan Percussion

Gendang dan Percussion, tidak semestinya berkaitan dengan Alive Drumming atau SongForm Rhythm Lagu.

berirama Styles

Mengenalpasti, pengkategorian dan analisis gaya berirama

Teknik gendang dan musicianship

Untuk Drummers – Drumming musicianship, teknik, seni, latihan, mentoring, state-of-the-art, pedagogi

Forum kami dihoskan di sini ->  Forum Drumming Alive