JohnCage

“Jeg kan ikke forstå hvorfor folk blir skremt av nye ideer. Jeg er skremt av de gamle”
– John Cage

Det er et rykte, er at noen er skremt av Alive Drumming ‘s ny idé , Tracks Song Rhythm .   Ikke John Cage selv, han er mer redd for de gamle måtene å arrangere rytmespor.

Jepp, har #SongRhythmTracks den enkleste rytmespor #arranger noensinne!