Pressehenvendelser henvendelser

e-post:  marketing@alive-drumming.org

Se også pressen siden

nettstedet problemer

e webmaster@alive-drumming.org

Mobilapp-problemer

Eller noe å gjøre med Alive Drumming se våre fora:   forums.alive-drumming.org