Eksempel typer

Nedenfor er eksempler på

  1. Presentasjon spor-dette er lydspor som er laget med SongForm rytme spor.
  2. Uredigerte SongForm rytme spor-disse filene er i samme form levert til den Mobile Apps.

Utstillingsvindu spor

-JEg er snart i gang.

Uredigert Song form rytme spor

Vennligst sjekk ut Alive tromming ' s sample SongForm rytme spor nedenfor i uredigerte staten.   Det er millioner tilgjengelig som dekker en rekke SongForms og rytmer og tilgjengelig i. mp3 (MPEG 3) og. M4A (MPEG 4 lyd) formater.

De er best valgt, arrangert og spilt ved hjelp av våre dedikerte Mobile Apps.

SongForm: 4 kor av standard 32 bar AABA form

Rhythm: selv 16nde Feel Bossa bruker perkusjon og pinner for en 6/8 meter på 80 BPM.

Laste ned merket MP3


SongForm: 4 kor av standard 32 bar AABA form

Rhythm: selv 16nde Feel Bossa bruker perkusjon og pinner for en 6/8 meter på 80 BPM.

Last ned merket M4A


SongForm: 6 kor av 16-bar tune form

Rhythm: selv åttende Feel pop 9/8 tid på å spille på rim og ri på 85 BPM.

Laste ned merket MP3


SongForm: 4 kor av standard 32 bar AABA form

Rhythm: selv åttende Bossa bruker børster på 70 BPM.

Last ned merket M4A


SongForm: 4 kor av standard 32 bar AABA form

Rhythm: Cha Cha bruke børster og ri på 110 BPM.

Laste ned merket MP3


SongForm: 16 refreng av standard 16-bar tune form

Rytme: moderne hard blues shuffle med HiHats og ri på 120 BPM.

Laste ned merket MP3


SongForm: 16 refreng av standard 16-bar tune form

Rytme: moderne hard blues shuffle med HiHats og ri på 120 BPM.

Last ned merket M4A


SongForm: 16 refreng av standard 16-bar tune form

Rhythm: lettere bluesy shuffle bruker HiHats, noen ganger åpne på 100 bpm.

Laste ned merket MP3


SongForm: 16 refreng av standard 16-bar tune form

Rhythm: lettere bluesy shuffle bruker HiHats, noen ganger åpne på 100 bpm.

Last ned merket M4A