Bop Jazz Drummer B&W

Alive Drumming har släppt det är Apple iOS-app, Spår Song Rhythm . Det är nu tillgänglig i Apples App Store  på

https://itunes.apple.com/us/app/songform-rhythm-tracks/id1254346877?ls=1&mt=8

Om du är intresserad av att granska denna applikation maila reviews@alive-drumming.org