Spåren är tillgängliga via Apple iOS Mobile App och kommer senare att vara tillgängliga via en Android mobil app.

De enorma permutationer av sång former och rytmer tillgängliga medel traditionella ljudfil distributionskanaler iTunes och Amazon inte passar in i denna nya medium Song Rhythm spår .

Framför allt gör Amazon och iTunes inte rymma extra hjälp som krävs för musiker att välja lämplig spår.

Alive Drumming har inga planer på att marknadsföra dessa spår på äldre medier som ljud-CD eller DAT-band.