Alive Drumming tar den personliga integriteten på största allvar. Vi strävar efter att proaktivt skydda integriteten hos våra kunder genom att inte lagra någon personlig information om det inte är absolut nödvändigt, och bör det vara fallet, kommer det alltid att skyddas av stark kryptering. Vi kommer aldrig att sälja eller på annat sätt lämna ut någon personlig, privat eller konfidentiell information vi har på andra.