Vi stödjer alla de populära, eteriska sång former med namn – 12 bar blues, 16 bar låtar, 32-bar A1A2 och 32-bar AABA, och cirka 30 andra mindre vanliga även vid namn . Listan ökar! Vi stödjer också identifiera dessa samma låt former med hjälp av stick notation . Detta anger helt enkelt sektionslängder i barer, till exempel “8 | 8/8 | 8, där ‘ bro ‘ sektioner föregås av en ‘/’ istället för ‘|’.

Dessutom stöder vi användardefinierade sångformer som använder pinne notation, upprepningar, och sammanlänkning av upp till fyra (4) delar . Detta gör det möjligt för en verkligt stor flexibilitet när den kombineras med möjlighet att lägga till en introduktion och slutar avsnitt. Se användarhandboken för mer information,   Spår SongForm Rhythm .