almost like being in love

Jazz Standard tune ” det är nästan som att vara kär ” i 4/4 tid och en ” 8 | 8/8 | 12 ” form.
Här är det spelas på piano tillsammans med en #SongRhythmTrack
Prova några # störning själv

Som levereras på ” Jazz och Blues Sampler ”, Apple iOS App. https://itunes.apple.com/app/id1344104865