แทร็คที่มีอยู่ผ่านทาง Apple iOS App มือถือและหลังจากนั้นจะสามารถใช้ได้ผ่านทาง app มือถือ Android

พีชคณิตใหญ่ของรูปแบบเพลงและจังหวะใช้ได้หมายถึงช่องทางการจัดจำหน่ายไฟล์เสียงแบบดั้งเดิมของ iTunes และ Amazon ไม่พอดีกับขนาดกลางใหม่นี้ของเพลงจังหวะเพลง

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Amazon และ iTunes ไม่รองรับความช่วยเหลือเพิ่มเติมที่จำเป็นสำหรับนักดนตรีที่จะเลือกแทร็คที่เหมาะสม

กลองยังมีชีวิตอยู่มีแผนการที่จะทำตลาดเพลงเหล่านี้บนสื่อแบบเดิมเช่นซีดีเพลงหรือเทป DAT