ถ้าเราไม่ได้อยู่แล้วรวมถึงจังหวะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราต้องการที่จะทำงานร่วมกับมือกลองที่จะรวมไว้ นี้เกี่ยวข้องกับการทำให้การบันทึกเสียงที่มีคุณภาพสูงของกลองที่เทมโพสหลายแห่งรวมถึงหลายภาพและเติมใช้ในการหยุดซ่อมบำรุง การบันทึกเสียงจะได้รับการวิเคราะห์เพื่อระบุตำแหน่งที่แง่มุมต่าง ๆ เกิดขึ้นและระดับความชอบของแต่ละเกิดขึ้น นี้เป็นพื้นฐานของการมีชีวิตอยู่กลองที่จะรวมจังหวะเพิ่มเติมลงในของพวกเขาเพลงเพลงจังหวะ ถ้าคุณเป็นมือกลองและมีจังหวะที่คุณต้องการที่จะเป็นตัวแทนโปรดส่งอีเมลfeedback@alive-drumming.org