drummer's hands

Chúng tôi vừa cập nhật các mẫu âm thanh trang để cung cấp thêm của hàng ngàn nhịp điệu có sẵn và cung cấp một trong trình duyệt HTML5 xem trước âm thanh cũng như các tùy chọn tải về. Kiểm tra một số ca khúc tuyệt vời mà có thể đã phù hợp với những bài hát mà bạn chơi. Để có trải nghiệm tốt nhất chọn tất cả kết hợp khả dĩ của nhịp điệu và Sông Mẫu, cũng như một máy nghe nhạc và setlist HLV tuyệt vời, chúng tôi tải Apple iOS App trên App Store.