JohnCage

“Tôi không thể hiểu tại sao mọi người đang sợ hãi của những ý tưởng mới. Tôi sợ hãi của những cái cũ”
– John Cage

Có một tin đồn là một số sợ hãi của Alive Trống ‘s ý tưởng mới , Sông Nhịp điệu Tracks .   Không John Cage tuy nhiên, anh ấy sợ hãi hơn trong những cách cũ sắp xếp bài hát nhịp điệu.

Yep, #SongRhythmTracks có nhịp điệu ca khúc #arranger đơn giản nhất bao giờ hết!