paul desmond

“Viết là như jazz. Nó có thể được học, nhưng nó không thể được giảng dạy “.
– Paul Desmond

Thời gian, nhịp điệu và phân nhịp là tất cả các phần thiết yếu của năng âm nhạc của chúng tôi. Họ cần phải được học. Không bao giờ bỏ lỡ một cơ hội để chơi với các nhạc sĩ khác – để trải nghiệm âm nhạc của họ. Trong woodshedding bạn làm ướt mình với nhịp lớn .

Tăng cường #musicpractice của bạn với #SongRhythmTracks tại alivedrumming.com