Nếu chúng ta chưa bao gồm một nhịp điệu đặc biệt, chúng tôi muốn làm việc với một tay trống bao gồm nó. Điều này bao gồm việc ghi âm chất lượng cao của trống ở nhiều nhịp bao gồm nhiều bức ảnh và điền vào sử dụng trong vòng quay. Việc ghi âm thanh sẽ được phân tích để xác định nơi những khía cạnh khác nhau xảy ra và mức độ ưu tiên của mỗi lần xuất hiện. Đây là cơ sở cho Alive Trống để kết hợp nhịp điệu bổ sung vào họ Tracks Sông Nhịp điệu . Nếu bạn là một tay trống và có một nhịp điệu bạn muốn được đại diện vui lòng gửi email feedback@alive-drumming.org