Trống Alive trọng quyền riêng tư cá nhân rất nghiêm túc. Chúng tôi cam kết chủ động bảo vệ sự riêng tư của khách hàng của chúng tôi bằng cách không lưu trữ bất kỳ thông tin cá nhân trừ khi nó là hoàn toàn cần thiết, và đó phải là trường hợp, nó sẽ luôn luôn được bảo vệ bởi mã hóa mạnh mẽ. Chúng tôi sẽ không bao giờ bán hoặc tiết lộ bất cứ thông tin cá nhân, tư nhân hoặc bí mật, chúng tôi giữ chặt người khác.