Các bài hát có sẵn thông qua Apple iOS App điện thoại di động và sau đó sẽ có sẵn thông qua một ứng dụng di động Android.

Các hoán vị lớn của hình thức bài hát và giai điệu sẵn có nghĩa là các kênh phân phối tập tin âm thanh truyền thống của iTunes và Amazon không phù hợp với phương tiện mới này của Tracks Sông Nhịp điệu .

Đặc biệt, Amazon và iTunes không thích ứng với sự hỗ trợ bổ sung mà là cần thiết cho nhạc sĩ để chọn ca khúc phù hợp.

Alive Trống không có kế hoạch đưa ra thị trường những bài hát trên các phương tiện di sản như CD âm thanh hoặc băng DAT.