“Song Nhịp điệu Tracks” di động Nhạc sĩ của App với chất lượng cao ủng hộ nhịp điệu có sẵn trên Cửa hàng Apple iOS App